Om mig

Marcus Münger är en hängiven fullstackutvecklare och Java-expert med en passion för sitt arbete. Med en stark bakgrund inom både front-end och back-end utveckling, har Marcus visat sig vara en ovärderlig tillgång i alla projekt han deltar i. Hans tekniska skicklighet kompletteras av hans förmåga att effektivt samarbeta med team och leverera projekt i tid och över förväntan. Marcus har också tagit sig an mentors- och ledarroller, bl.a. som Techlead för en grupp medarbetare i tidigare anställningar.
profile_photo

Fullstack Utvecklare

Hej,
Jag är Marcus Münger

Projekt

Kanlang

2023

Nytänkande programeringsspråk som tar bort konceptet av funktions namn.
Läs mer om det här.

Linitic

2021

Japansk språkinlärningsapp

Effidox

2021

B2B Q&A system i samma stil som stackoverflow

Wunderbaren

2018

"Komplett" barsystem, med inventarie och betalsystem

Utbildning

University

2013-2015

Datavetenskap - Uppsala Universitet

AWS Certificate

2018-2020

AWS Certified Developer - Associate

AWS Certificate

2018-2020

AWS Certified Solutions Architect - Associate
/_app/immutable/assets/java.d87eee95.svg

Freespee

Systemutvecklare/Arkitekt

2023-2023

Freespee är en B2B leverantör av calltracking lösningar.

Under sin tid på Freespee spelade Marcus en central roll i utvecklingen av flera kritiska funktioner. Han ledde initiativ från konceptualisering till implementering, inklusive uppdatering av databaser, optimering av meddelandeköer, utformning av lambda-funktioner och skapandet av ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Med djup förståelse för säkerhetsbestämmelser och riskhantering bidrog Marcus aktivt till att förbättra och stärka kundens arkitektur kring informationssäkerhet.

Kambi

Systemutvecklare/Arkitekt

2019-2023

Kambi Group Plc är en B2B-leverantör av sportspeltjänster till licensierade B2C-speloperatörer. Företaget tillhandahåller en mjukvaruplattform med användargränssnitt, oddssammanställning, kundinformation och riskhantering.

Under sin tid på Kambi, så ansvarade Marcus för nyutveckling av ett Bet-streaming API. Han deltog sedan i ett team som utvecklade en regulatorisk komponent för den Amerikanska bettingmarknaden. Komponenten utgjorde underlag för ekonomisk rapporter ut från stora datamängder. Marcus ansvarade för att ta fram en övergripande arkitektur för lösningen.

Samtidigt som Marcus arbetade med dessa projekt, så ansvarade han även för underhåll av en mängd applikationer i Kambi:s miljö och plattformar.

Nordic Cinema Group

Systemutvecklare

2017-2019

Nordic Cinema Group är ett svenskt företag som äger 103 biografanläggningar med 590 biosalonger i sex länder – Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Marcus arbetade med utveckling av ett Backend API till Filmstadens mobila App. Under sin tid på Nordic Cinema Group, så utvecklade Marcus en stor förståelse för lasttester och analys av prestanda av stora Java servrar.

Marcus presenterade och genomförde en lösning som löste systemets problem med instabilitet och fick systemet till väldigt stabilt där prestandan förbättrades med 1000%, räknat utifrån antalet samtidiga användare tack vare Marcus insatser.

Telenor

Systemutvecklare

2018-2019

Telenor ASA är ett norskt telekommunikationsföretag som har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation.

Marcus arbetade i ett projekt med syfte att uppdatera kundens Core System från gammal teknik, byggd på grafisk programmering och EcmaScript, till en modern stack med Spring. I detta arbete ingick en hel del analysarbete för att undersöka systemets funktionalitet, då det saknades kravspecifikationer.

24money

Systemutvecklare

2017-2017

Marcus arbetade som systemutvecklare i kundens banksystem. Marcus ansvarade bl.a. för en implementation av Open Banking Systems och en egen implementation av en OpenID Connect Server. Utöver dessa arbetsuppgifter, så arbetade Marcus kontinuerligt med företagets säkerhetsrelaterade utmaningar och generella uppgraderingar.

Läkemedelsverket

Systemutvecklare

2015-2017

Läkemedelsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.

På Läkemedelsverket, så arbetade Marcus med företagets dokumenthanteringssystem. Detta system hanterade läkemedelsdokument i olika steg av myndighetens godkännandeprocess. Systemet såg även till att dokumenten flyttades mellan olika steg och såg till att rätt person kunde se och ändra dokumenten i sina respektive steg.

Utöver detta så bidrog Marcus med stor hjälp kring att leda uppbyggnaden av myndighetens första DevOps Team.